effectivepr warszawa - agencja marketingowa
  • Polski
  • English

Nowe warunki techniczne – dobrze skalkulowana inwestycja w ciepły dom


Wszystkie domy budowane na podstawie pozwoleń na budowę wydanych od początku 2014 roku muszą spełniać nowe warunki techniczne. Wprowadzono je po to, by przyszłe domy charakteryzowały się lepszą izolacyjnością cieplną oraz mniejszym zapotrzebowaniem na energię pierwotną.