effectivepr warszawa - agencja marketingowa
  • Polski
  • English

Nie siedź cicho, mów o CSR


Postęp technologiczny i rozwój nowoczesnych mediów dały początek coraz szerszej i głębszej komunikacji rynkowej pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami z ich otoczenia. Klienci, inwestorzy, pracownicy, dostawcy, społeczności lokalne, i wiele innych grup tzw. interesariuszy oczekuje od firm aktualnych i rzetelnych informacji. Zasada ta obowiązuje nie tylko w odniesieniu do oferowanych produktów czy usług, ale całej działalności biznesowej oraz wrażliwej sfery społecznej odpowiedzialności.

Systematyczna, konsekwentna i przejrzysta komunikacja z otoczeniem na temat realizowanych przez firmę projektów, w tym z zakresu CSR, pomaga zyskać przychylność i zaangażowanie społeczeństwa. Aby tak się stało przekaz powinien być merytoryczny i łatwo dostępny, a działalność przedstawiona w sposób prosty i zwięzły

Wszystkie kanały są dobre

Informując o działaniach CSR warto korzystać z szerokiego zestawu narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej: intranetu, newsletterów, mailingów, stron internetowych, blogów korporacyjnych i mediów społecznościowych, raportów społecznych, raportów rocznych, komunikatów prasowych, artykułów eksperckich, wydarzeń i spotkań bezpośrednich. Treściom merytorycznym należy nadać atrakcyjną formę wizualną: ilustracje i zdjęcia, infografiki, video, gify, czy relacje z wydarzeń zachęcają czytelników do zapoznania się z komunikatem i pomagają w zapamiętaniu najważniejszego przekazu.

Porzuć obawy

Coraz szersze otwieranie się na dialog z interesariuszami może wywoływać w firmach pewne obawy, ale nie należy się nimi kierować. Ryzyko jest przecież wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa, a dobrze prowadzona komunikacja z pewnością przyniesie firmie wiele korzyści. Nawiązanie bliższych relacji z interesariuszami otwiera na nowe możliwości rozwoju, inspiruje do realizacji innowacyjnych projektów, wprowadzania nowoczesnych produktów czy usług, a także przynosi satysfakcję z bezpośredniego kontaktu z ludźmi korzystającymi z rozwiązań firmy. Warunkiem jest rzetelność, gdyż współcześni użytkownicy mediów, szczególnie społecznościowych, są wyczuleni na wszelkie przejawy fałszu, bardzo szybko je wychwytują i natychmiast przechodzą do ataku w sieci.

Nie chwal się – informuj!

Warto pamiętać, że komunikacja projektów CSR to nie chwalenie się tym jak wspaniała jest nasza firma, ale informowanie o miejscu jakie zajmują w niej aspekty społeczne i środowiskowe. To potwierdzenie zrozumienia odpowiedzialności za wpływ podejmowanych przez firmę działań na społeczeństwo i środowisko zewnętrzne. To także umiejętność świadomego wykorzystywania realizowanych projektów do wzmacniania reputacji marki i budowy biznesu.

 

Autor: Joanna Stankiewicz