effectivepr warszawa - agencja marketingowa
  • Polski
  • English

Biuro prasoweEffective PR
Marketing w czasie pandemii – Golden Arrow 2021

8 kwietnia 2021

Golden Arrow 2021 to XVI edycja konkursu promującego najlepsze i najbardziej efektywne projekty z zakresu marketingu zintegrowanego. Po raz pierwszy obejmuje ona przedsięwzięcia, które powstały i były zrealizowane w czasie trwającej pandemii – od 7 maja 2020 r. do 7 maja 2021 r. Jak to wpłynęło na kampanie marketingowe, dowiemy się już w czerwcu.

Więcej

Raport niefinansowy źródłem cennych informacji

3 stycznia 2019

W 2018 roku polskie spółki rozpoczęły publikowanie pierwszych, obowiązkowych sprawozdań niefinansowych. Spełnienie nowego wymogu legislacyjnego stało się dla wielu z nich wyzwaniem, związanym m.in. z koniecznością systematycznego gromadzenia i monitorowania większej liczby danych. Jednak nowy obowiązek leży w interesie przedsiębiorstw, gdyż uzupełnia informacje na temat ich wyceny prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Te ostatnie, z uwagi na koncentrację na czynnikach materialnych, mogą prowadzić do powstania tzw. luki wartości.

Więcej

CSR domaga się komunikacji

3 lipca 2018

Coraz więcej firm w Polsce podchodzi do społecznej odpowiedzialności biznesu w sposób strategiczny odrzucając początkowe identyfikowanie CSR z prostymi działaniami charytatywnymi. Jednocześnie z opublikowanych badań i raportów wynika, że wciąż konieczne jest wspieranie rozwoju i budowanie świadomości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz jej sprzężenia z biznesem.

Więcej

Nie siedź cicho, mów o CSR

3 maja 2018

Postęp technologiczny i rozwój nowoczesnych mediów dały początek coraz szerszej i głębszej komunikacji rynkowej pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami z ich otoczenia. Klienci, inwestorzy, pracownicy, dostawcy, społeczności lokalne, i wiele innych grup tzw. interesariuszy oczekuje od firm aktualnych i rzetelnych informacji. Zasada ta obowiązuje nie tylko w odniesieniu do oferowanych produktów czy usług, ale całej działalności biznesowej oraz wrażliwej sfery społecznej odpowiedzialności.

Więcej

Pyramis wybrał Effective PR do komunikacji marki w Polsce

23 stycznia 2018

Agencja Effective PR nawiązała współpracę z kolejną firmą z branży dom & wnętrze – Pyramis. Od stycznia 2017 r. odpowiada za komunikację marketingową i public relations greckiego producenta zlewozmywaków, armatury kuchennej, okapów, garnków i akcesoriów do kuchni.

Więcej