effectivepr warszawa - agencja marketingowa
  • Polski
  • English

Niestandardowa kampania marketingowa „Dźwięki mojej szkoły”


Od 2018 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące akustyki w szkołach. Jednak większość szkół, zwłaszcza podstawowych, znajduje się w starych, nie remontowanych budynkach, pochodzących z czasów socjalizmu, w których standardy akustyczne w ogóle nie były zachowane.

W tych szkołach natężenie dźwięku znacznie przekracza dopuszczalne normy, często jest wyższe niż na skrzyżowaniach ruchliwych dróg, w pobliżu lotnisk czy w głośnych restauracjach. W wielu placówkach hałas przekracza 85 dB, a w czasie przerw dochodzi nawet do 98 dB.

Temat został przez nas zaużowany i stał się podstawą kampanii marketingowej zrealizowanej dla naszego Klienta – marki Rokcfon.  

Podczas realizacji kampanii nawiązaliśmy kontakt z „Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu” w Kajetanach. Z danych Instytutu wynika, że ​​hałas w szkołach wywołuje stres i powoduje rozdrażnienie, nadpobudliwość oraz zmęczenie uczniów. Trudniej im się skupić, a to może nawet doprowadzić do wybuchów agresji. Uczniowie pracujący w hałaśliwym środowisku mają mniejszą wydajność mózgu i problemy z przyswajaniem nowych informacji. Nie przyswajają wiedzy tak skutecznie, jak by to było możliwe, gdyby w klasie panowały zdrowe warunki akustyczne.

Mając to na uwadze, najważniejszymi celami kamapnii marketingowej „Dźwięki mojej szkoły” stały się: dotarcie do rodziców, uczniów i nauczycieli z informacją o negatywnym wpływie hałasu w szkołach na zachowanie i naukę uczniów oraz pracę nauczycieli, a także poinformowanie dyrektorów szkół i osób odpowiedzialnych za modernizacje budynków szkolnych o metodach redukcji hałasu za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych oferowanych przez markę Rockfon.

Elementy projektu

  • Konkurs zatytułowany „Dźwięki mojej szkoły”, polegający na zilustrowaniu przez uczniów szkół tematu konkursowego. W konkursie przewidziano nagrody indywidulane dla uczniów oraz nagrody dla szkół.
  • Landing page z informacjami o hałasie w szkołach, opiniami specjalistów, m.in.: profesorów foniatrii, wypowiedziami nauczycieli, a także zachętą do kontaktu z ekspertem Rockfon ds. Modernizacji.
  • Studia przypadków ze szkół, w których zakończono modernizację akustyczną.
  • Przeprowadzenie badań ankietowych wśród rodziców i nauczycieli poznańskich szkół na temat akustyki w ich szkołach oraz jej wpływu na uczniów (zachowanie i wyniki w nauce).
  • Współpraca z mediami.
  • Działania promocyjne i reklamowe.

Efekty

Dzięki kampanii mogliśmy dosłownie zobaczyć, jak wygląda hałas w szkołach oczami dzieci – nadesłane prace były niezwykle wyraziste. 3 szkoły, które wygrały konkurs, otrzymały profesjonalne pomiary akustyczne, zalecenia modernizacyjne, a na koniec modernizację wybranych sal lekcyjnych.

W trakcie kampanii zebraliśmy 175 zgłoszeń konkursowych, kontakty do 135 potencjalnych klientów, 53 publikacji w mediach. W ten sposób mogliśmy znacznie zwiększyć świadomość zanieczyszczenia hałasem w szkołach i pokazać skutki tego problemu.

Do marca 2020 roku Rockfon wyremontował 20 szkół i zainstalował łącznie 42 000 m2 sufitów zapewniając szkołom świetną akustykę i poprawiając samopoczucie nie tylko dzieci, ale także pracujących w nich nauczycieli.

Galeria prac konkursowych kampanii „Dźwięki mojej szkoły”

Franciszek Nowaczyk

Franciszek Nowaczyk – praca literacka:  

„Dźwięki mojej szkoły”   
Dużo dźwięków w mojej szkole
ja już ciszę głuchą wolę. 
Są tu krzyki i wrzaski, 
nawet klaski i trzaski. 
Słychać stuki i puki, 
a także gwizdy i huki. 
Najlepiej gdyby one wyszły za drzwi, 
to już by nie było „ha, ha, hi”. 
Chociaż stało by się smutno, 
bez odgłosów bardzo żmudno. 
Jednak dobrze, że dźwięki w szkole są, 
bo rozweselają buzie nie tylko mą.

Opinia jury: praca plastyczna wyróżnia się ciekawą konwencją komiksową z wykorzystaniem techniki kolażu. Jest bardzo trafną ilustracją do lirycznego opisu szkolnych: krzyków, wrzasków, klasków, trzasków, stuków, puków, gwizdów, huków. Jednocześnie końcowa wymowa wiersza wskazuje dużą sympatię autora do atmosfery swojej szkoły. Sympatię tą zdradza również żywa kolorystyka i swobodna technika pracy plastycznej.

Zofia Sibińska

Zofia Sibińska – praca literacka:

Dż, dź, ż – głoski dźwięczne wszędzie są! Czy to znaczy, że powinny głośno brzmieć? Huk, hałas, wrzask otaczają wokół nas! Szkoła moja to rój, który bzyczy, syczy, wrze! Jak uchronić swoje uszy od ogromu decybeli? Mama, tata, nauczyciel, każdy mówi: „Drogie dziecko, ciszej mów”. A ja nie wiem, co to cisza. Wokół mnie wciąż hałas brzmi. Lecz spróbuję, obiecuję głoski: cz, ć, sz też polubię, choć bezdźwięczne fajne są i zachęcę wszystkich wokół, by zadbali o swój słuch. Bo pamiętaj mój kolego, że harcować, bisurmanić da się w ciszy, ja to wiem, umiem psocić i figlować, tak by nikt nie słyszał mnie.

Opinia jury: „Szkoła moja to rój, który bzyczy, syczy, wrze!” Praca nagrodzona za poetykę opisu doznań różnego rodzaju dźwięków, a zarazem trafną, plastyczną ilustrację tych odczuć, przy umiejętnym wykorzystaniu techniki akwareli.

Michał Burzelów
Michał Burzelów – praca literacka

Opinia jury: praca plastyczna pełna ekspresji, wyraziście zobrazowane dźwięki zarówno te niepokojące, drażniące, jak i te neutralne, rozmowy uczniowskie, które odnajdujemy również w opisie ilustracji. Praca doceniona za wysokie walory plastyczne, wymagającą technikę z idealnie dobraną kolorystyką, umiejętne zestawienie ciepłych i chłodnych barw podkreślające skale odbieranych wrażeń słuchowych oraz trafny i pasujący do pracy plastycznej opis.

Bartosz Łyś
Fryderyka Hiler
Julia Żak
Maja Baksalary
Miłosz Fąfara
Natalia Krawczyk