effectivepr warszawa - agencja marketingowa
  • Polski
  • English

Apsys ekotransparentny


Certyfikat ISO 14001 oraz 13 certyfikatów BREEAM In-Use przyznanych Apsys za wysokie standardy i kompetencje zarządcze potwierdzają najwyższą jakość polityki społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez organizację.

Apsys, zarządca i deweloper centrów handlowych, działa w oparciu o wypracowaną przez lata politykę uwzględniającą lokalne potrzeby społeczno-ekonomiczne i minimalizującą negatywny wpływ funkcjonowania centrów handlowych na środowisko. We wszystkich zarządzanych centrach handlowych Apsys wprowadza transparentne procedury działań w określonych sytuacjach, dające poczucie bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Dotyczą one zarówno ekologii, jak i sytuacji kryzysowych. O tym jak dużą wagę firma przykłada do standardów zarządzania środowiskowego świadczą przyznawane jej certyfikaty: odnowiony w lutym 2018 r. ISO 14001 oraz 13 certyfikatów BREEAM In-Use przyznanych za zarządzanie w poszczególnych centrach handlowych.

Bardzo dbamy, aby w bieżącym zarządzaniu centrami handlowymi łączyć działania ekologiczne z generowaniem oszczędności i redukcją kosztów eksploatacyjnych. Stąd nasze programy zapobiegania zanieczyszczeniom, racjonalnego wykorzystywania wody, energii i innych paliw oraz ograniczania ich poboru, minimalizowania zużycia substancji niszczących warstwę ozonową, a także stosowanie zasad biodywersyfikacji i zwiększanie powierzchni terenów zielonych. Wysoka efektywność zarządcza Apsys w tym zakresie jest doceniania zarówno przez właścicieli i najemców centrów handlowych, jak również klientów. Potwierdzeniem skuteczności naszych procedur są certyfikaty ISO 14001 oraz BREEAM In-Usetłumaczy Jan Oko, Project Manager w Apsys Polska.

Apsys realizuje swą społeczną odpowiedzialność również poprzez promocję świadomości ekologicznej wśród pracowników i najemców zarządzanych centrów handlowych oraz współpracę z dostawcami i podwykonawcami w zakresie wspólnego wdrażanie programów z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju. Inne działania firmy, które doceniają komisje przyznające certyfikaty ISO 14001 oraz BREEAM In-Use to m.in.: efektywność energetyczna, proekologiczna gospodarka odpadami zapewniającą odpowiednie ich segregowanie, powtórne wykorzystanie lub unieszkodliwianie, ograniczanie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych, dostępność komunikacyjna obiektów, udogodnienia dla klientów i pracowników. W 2017 r. Apsys pozyskał 13 certyfikatów BREEAM In-Use za wysokie standardy zarządzania centrami handlowymi wszystkie na poziomie „Excellent” oraz certyfikat BREEAM International New Construction z wynikiem „Excellent” dla Posnanii. Oprócz Posnanii, istnieje jeszcze tylko jeden nowy obiekt w Polsce, który może szczycić się tym certyfikatem z tak doskonałym wynikiem.