effectivepr warszawa - agencja marketingowa
  • Polski
  • English

Najpierw Trias Energetica, potem OZE


Unikanie niepotrzebnych strat ciepła, korzystanie z odnawialnych źródeł energii i efektywne pozyskiwanie energii z paliw kopalnych to zasady, które powinny być szeroko wykorzystywane w krajowej gospodarce. Wdrażane w domach mieszkalnych, pozwalają lepiej gospodarować energią i obniżyć koszty codziennego życia.