effectivepr warszawa - agencja marketingowa
  • Polski
  • English

Automatyka i energooszczędne rozwiązania w domu


Warunkiem uzyskania dopłaty do kredytu na budowę lub zakup domu energooszczędnego jest wysoki standard energetyczny budynku. By pomóc w jego osiągnięciu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdefiniował minimalne wymagania techniczne, jakie musi spełniać dom energooszczędny.